لوله و اتصالات پوش فیت پلی ران

//لوله و اتصالات پوش فیت پلی ران

لوله و اتصالات پوش فیت پلی ران

  معرفی لوله و اتصالات پوش فیت پلی ران

لوله یک سر سوکت

زانو کوتاه 87 درجه

زانو 67 درجه

زانو 45 درجه

زانو 15 درجه

سه راه مساوی 45 درجه

سه راه تبدیل 45 درجه

دریچه بازدید

درپوش تست

چهار راه 67 درجه

سیفون یک تکه با علمک کوتاه (علمک 18 سانتی متر)

سیفون بازدید

عصایی پشت بام

کف شور سیفون دار (خروجی عمودی)

رابط بو گیر

بست دیواری (روکش دار)

بست سقفی آویز مدل پایدار

بست سقفی قابل تنظیم مدل پایدار

لوله بر کوچک

استاپر

لوله پخ کن

لوله دو سر سوکت

زانو بلند 87 درجه

زانو سوکت بلند 45 درجه

زانو 30 درجه

سه راه مساوی 87 درجه

سه راه تبدیل 87 درجه

سه راه بازدید 90 درجه

رابط پوش فیت

تبدیل

سیفون یک تکه با علمک بلند (علمک 65 سانتی متر)

سیفون با دریچه بازدید

رایزر سیفون (علمک سیفون)

سیفون سوکت  دار

کف شور سیفون دار (خروجی افقی)

بست سقفی جوشی (روکش دار)

بست سقفی قابل تنظیم (روکش دار)

بست سقفی جوشی مدل پایدار

بست دیواری مدل پایدار

آچار تسمه ای

لوله بر بزرگ

لوله بر چند منظوره

2019-05-15T20:24:08+03:30brands|
تغییر نوار لغزشی